Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΨΗΛΩΝ TOY 2011

 

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται σήμερα περί τα $1.500/Ουγκιά ενώ πρόσφατα ξεπέρασε και τα $1.550/Ουγκιά. Η μακροπρόθεσμη ανοδική κίνηση έχει αφετηρία το 2001 όταν και η τιμή του βρισκόταν σε τιμές κάτω των $300/Ουγκιά. Μέσα σε μια μόλις δεκαετία η τιμή του χρυσού 5πλασιάστηκε.

 

Κύριες αιτίες της σημαντική ανοδικής κίνησης της τελευταίας 10ετίας αποτελούν:

H υπερχρέωση του Δημόσιου Τομέα πολλών κρατών, κυρίως της Δύσης

Η έκδοση νέου χρήματος από τις ΗΠΑ και οι πληθωριστικές ανησυχίες για το μέλλον

H συμμετοχή του χρυσού σε πολλά επενδυτικά χαρτοφυλάκια ως στοιχείο διασποράς κινδύνου σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Η πτώση της ισοτιμίας του δολαρίου (καθώς η τιμή του χρυσού αποτιμάται σε δολάρια ΗΠΑ, κάθε φορά που διολισθαίνει το δολάριο νομοτελειακά ανεβαίνει ο χρυσός και τα λοιπά commodities)

Η αύξηση της ζήτησης για κοσμήματα και επενδυτικό χρυσό από την Κϊνα και την Ινδία

Η περιορισμένη προσφορά και η ανελαστικότητα των τιμών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική ποσότητα χρυσού που υπάρχει πάνω στη γη ανέρχεται σήμερα σε περίπου 156.000 τόνους ενώ κάθε χρόνο γίνεται εξόρυξη παγκοσμίως μόλις 2.500 τόνων εκ των οποίων οι 2.000 τόνοι απορροφούνται από την κοσμηματοποιία ενώ οι λοιποί 500 τόνοι χρησιμοποιούνται ως επενδυτικός χρυσός. Καθώς η παραγωγή χρυσού είναι ελεγχόμενη και συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη η αύξηση της ζήτησης και των τιμών δεν συνοδεύεται από αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας, όπως συμβαίνει φυσιολογικά σε μια αγορά. Συμπερασματικά η ζήτηση και η προσφορά σε χρυσό εμφανίζουν έντονη ανελαστικότητα σε σχέση με την τιμή του και ως αποτέλεσμα κατά καιρούς πραγματοποιούνται υπερβολικές ανοδικές και ύστερα καθοδικές κινήσεις χωρίς ενδιάμεσες διορθώσεις. Είναι χαρακτηριστικό της ανελαστικότητας, ότι κατά το 2009 η ζήτηση για χρυσό έπεσε 32% λόγω της οικονομικής κρίσης και παρόλα αυτά η τιμή του σημείωσε σημαντική άνοδο.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΟΔΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΡΑΛΙ

Παρακάτω παρουσιάζεται το γράφημα της τιμής του χρυσού όπως αυτή διαμορφώνεται στην αγορά της Νέας Υόρκης από το 1960 έως και σήμερα (2011). Η μαύρη γραμμή αφορά την πορεία του χρυσού ενώ η διακεκομμένη γραμμή αφορά στην μέση τιμή 10 ετών (Κινητός Μέσος Όρος 10 ετών). Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του χρυσού στα $1.500 / Ουγκιά ξεπερνά σε ποσοστό 100% τον Μέσο Κινητό Όρο 10ετίας (2001:2011) που διαμορφώνεται σε $746 / Ουγκιά .

Γράφημα: Η πορεία της τιμής του χρυσού τα τελευταία 50 χρόνια.

 

Στο παραπάνω γράφημα γίνεται αντιληπτή η εντυπωσιακή κίνηση που έχει σημειώσει η τιμή του χρυσού την τελευταία 10ετία (2) που αναλύθηκε προηγμένως. Συνάμα παρατηρείται και το αντίστοιχα εντυπωσιακό ράλι της 10ετίας του 1970 (1) που αναλύεται παρακάτω.

ΤΟ ΡΑΛΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10ΕΤΙΑ ΤΟΥ ’70

Όταν καταργήθηκε και επίσημα ο Χρυσός Κανόνας, τον Αύγουστο του 1971 και την ίδια χρονιά εγκαταλείφθηκε επίσης το σύστημα Μπρέτον Γουντς, η τιμή του χρυσού ήταν μόλις $41/Ουγκιά ενώ δέκα χρόνια μετά, το 1980, ξεπέρασε τα $600/Ουγκιά. Η τιμή του χρυσού 15ταπλασιάστηκε εντός μιας δεκαετίας. Στην εξέλιξη του ράλι της 10ετίας του ’70 συντέλεσαν επίσης καθοριστικά και οι πληθωριστικές ανησυχίες στις ΗΠΑ από την πρωτοφανή άνοδο της τιμής του πετρελαίου (περίοδος πετρελαϊκής κρίσης).

Πίνακας: Η πορεία της τιμής του χρυσού την περίοδο 1970-1980                              

ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ($ / Ουγκιά)

1970

$36

1971

$41

1972

$59

1973

$98

1974

$160

1975

$161

1976

$125

1977

$148

1978

$194

1979

$308

1980

$613

                         Πηγή: MeasuringWorth

 

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΜΘΙΖΑΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 1971

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ

Από το 1871 σε όλες τις βιομηχανικές χώρες ίσχυε ο κανόνας του χρυσού. Αυτό σήμαινε ότι το σύνολο του χρήματος που κυκλοφορούσε στις χώρες αυτές είχε αντίκρισμα αντίστοιχης αξίας χρυσό. Σύμφωνα με αυτή την αρχή κανένα κράτος δεν μπορούσε να εκδώσει ανεξέλεκτα νέο χρήμα. Ο εν λόγω κανόνας λειτουργούσε σταθεροποιητικά στην παγκόσμια οικονομία και συγκρατούσε τον πληθωρισμό.

Το πρώτο μεγάλο πλήγμα στον Χρυσό Κανόνα προήλθε στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου  Πολέμου. Η Γερμανία πληρώνοντας τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις δεν είχε αρκετό χρυσό ώστε να εφαρμόσει τον Κανόνα του Χρυσού και απόσυρε την ισοτιμία της από το σύστημα αυτό. Τότε έγινε αντιληπτό ότι το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα μπορούσε να λειτουργήσει και χωρίς τον Χρυσό Κανόνα. Ο Κανόνας του Χρυσού επίσημα είχε τελειώσει από το 1933 όταν σε μια διάσκεψη στο Λονδίνο προτάθηκε ένα νέο νομισματικό σύστημα που αργότερα καθιερώθηκε ως το σύστημα Μπρέτον Γουντς.

Πριν μερικά χρόνια (το 2009) η Ρωσία ζήτησε την επιστροφή του ‘Χρυσού Κανόνα’ στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, ενδεχόμενο όμως εξαιρετικά απίθανο έως και αδύνατον να πραγματοποιηθεί.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ BRETTON WOODS

Το Σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Μπρέτον Γουντς που καθιερώθηκε επίσημα το 1944 προσδιόριζε σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων 44 συμμαχικών χωρών που κέρδισαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σύστημα αυτό έθεσε ως κεντρική ισοτιμία του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος το Αμερικάνικο Δολάριο και το συνέδεσε με τον χρυσό σε σταθερή αναλογία $35US ανά μια ουγκιά χρυσού. Το σύστημα αυτό καταργήθηκε και επίσημα το 1971.

η συμφωνια «Washington Agreement on Gold (WAG)»

Το 1999 υπογράφηκε η συμφωνία «Washington Agreement on Gold (WAG)» που περιόριζε τις Κεντρικές Τράπεζες όλων των υπογραφόντων χωρών και οργανισμών (Χώρες της Ευρώπης, ΗΠΑ, Αυστραλία, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και BIS) να μην δύνανται να πουλήσουν άνω των 500 τόνων χρυσού ετησίως. Από 2004 και ύστερα το όριο τέθηκε χαμηλότερα, στους 400 τόνους χρυσού ετησίως.

 

 
ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1257-1945 (BRITISH OFFICIAL PRICE)
 
Για εκατοντάδες χρόνια η τιμή του χρυσού ήταν συνυφασμένη με την σταθερότητα. Χάρις στα εξαιρετικά αρχεία των οικονομικών υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις τιμές του χρυσού (από έτος σε έτος) από το 1257 έως και το 1945 οπότε και σταμάτησε να υπολογίζεται η Επίσημη Τιμή Βρετανίας (British Official Price). Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η πορεία του πολύτιμου μετάλλου όπως αυτή διαπραγματευόταν στην Αγγλική Αγορά και που αποτιμούταν σε Αγγλικές Λίρες / Ουγκιά. Σημειώνεται οτι το έτος 1791, ο χρυσός  ξεκίνησε να διαπραγματεύεται και στην αγορά της Νέας Υόρκης.

Γράφημα: Η πορεία της τιμής του χρυσού από το 1257

Παρατηρώντας τα δεδομένα από όλους του παραπάνω πίνακες το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο χρυσός που για εκατοντάδες χρόνια αποτελούσε τοποθέτηση  σταθερότητας, από την 10ετία του ’70 και ύστερα έχει εισέλθει σε μια φάση έντονων διακυμάνσεων. Η τεράστια ανοδική κίνηση της δεκαετίας του 1970 μοιάζει να επαναλαμβάνεται στις ημέρες μας.

 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

 

Σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού ανά κάτοικο (με μπλε) και ανά χώρα (με άσπρο). Ανά κάτοικο ξεχωρίζει μακράν η Ελβετία ενώ ακολουθούν ο Λίβανος και η Γερμανία. Σε επίπεδο κρατικών αποθεμάτων,  οι ΗΠΑ διαθέτουν 8.134 τόνους χρυσού ενώ ακολουθεί η Γερμανία με 3.401 τόνους χρυσό.

Γράφημα: Χρυσός που αντιστοιχεί ανά κάτοικο

Πηγή: Economist με στοιχεία World Gold Council

 

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Υπερχρεωμένα κράτη, όπως η Πορτογαλία, δέχονται ισχυρές πιέσεις στην κατεύθυνση ρευστοποίησης μέρος των αποθεμάτων τους σε χρυσό ώστε να μειώσουν τεχνητά το έλλειμμα τους και να συγκρατηθεί το Δημόσιο Χρέος τους. Η Πορτογαλία διαθέτει αποθέματα χρυσού της τάξης των 380 τόνων, αξίας περίπου 20 δις δολαρίων. Η αξία των αποθεμάτων της σε χρυσό είναι ίση με το 9% του ΑΕΠ της. Αντίστοιχα τα αποθέματα της Ελλάδας σε χρυσό είναι πολύ μικρότερα και ανέρχονται περίπου σε 140 τόνους. Αν υποθέσουμε ότι κάποιες υπερχρεωμένες χώρες προβούν σε πωλήσεις χρυσού μια μεσοπρόθεσμη διόρθωση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σημαντικό Παράγοντα διαμόρφωσης της μελλοντικής πορείας της τιμής του χρυσού θα αποτελέσει επίσης και η πορεία των βασικών επιτοκίων του δολαρίου και του ευρώ που από ότι φαίνεται εισέρχονται σταδιακά σε ένα μακροπρόθεσμο ανοδικό κύκλο. Όταν τα επιτόκια του δολαρίου ανεβαίνουν η τιμή του χρυσού υποχωρεί.

 

Γ. Πρωτονοτάριος (9 Απριλίου 2011)

 

Διαβάστε Περισσότερα στο Capitalinvest.gr:

Αγορές και Επενδυτικός Χρυσός

Ιδέες για Εναλλακτικές Επενδύσεις και Επενδυτικές Ιδέες

Εκθέσεις Διεθνών Οίκων

Άρθρα για το Ελληνικό Χρηματιστήριο

Συνδέσεις:

World Gold Council

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


Investment & Technology Solutions 9/5/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

 


..