Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι είναι η Απόσβεση

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Απόσβεση

 

Ορισμός: Τι είναι η Απόσβεση

Μετάφραση στα Αγγλικά: Depreciation (υλικά στοιχεία ενεργητικού) Amortization (αϋλα στοιχεία ενεργητικού)

Λογιστικός όρος που αναφέρεται στην μείωση της αξίας του πάγιου ενεργητικού μιας επιχείρησης μέσα στον χρόνο. Οι συνολικές αποσβέσεις μια επιχείρησης σε μια οικονομική χρήση αφαιρούνται από τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων σχηματίζοντας έτσι μια φορολογική ελάφρυνση. Οι νέες επιχειρήσεις αλλά και οι επιχειρήσεις εντάσεως επενδύσεων εμφανίζουν συνήθως υψηλές αποσβέσεις και απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές. Οι συντελεστές απόσβεσης διαμορφώνονται βάσει του χρόνου χρήσης κάθε υλικού και αϋλου στοιχείου του Ενεργητικού.

 

Δείτε τους εγχώριους συντελεστές απόσβεσης από την ιστοσελίδα Tax Heaven

 

Περισσότερα στο Capitalinvest.gr:

 Φορολογία και Νομοθεσία

 Θέματα Ελληνικής Οικονομίας

 Εκθέσεις Διεθνών Οίκων

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..