Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές και τι οι Προνομιούχες Μετοχές με Υπό Αίρεση Απόδοση

 

Ορισμός: Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές και τι οι Προνομιούχες Μετοχές με Υπό Αίρεση Απόδοση

 

Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές

Μετάφραση στα Αγγλικά: Preference Shares

Ονομάζονται οι μετοχές που προσφέρουν σταθερό μέρισμα στους μετόχους τους αλλά και που συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η διανομή μερίσματος στις προνομιούχες μετοχές προηγείται της διανομής μερίσματος στις κοινές μετοχές. Επίσης οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται και σωρευτικό μέρισμα αν μια εταιρεία επιστρέψει στην κερδοφορία μετά από συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις. Σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης και ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών προηγούνται αυτών των κοινών.

 

Τι είναι οι Προνομιούχες Μετοχές με Υπό Αίρεση Απόδοση

Μετάφραση στα Αγγλικά: Deferred Shares

Οι προνομιούχες μετοχές με υπό-αίρεση απόδοση, αποδίδουν μέρισμα στους κατόχους τους μόνο αφού πρώτα οι κοινές μετοχές λάβουν το ελάχιστο μέρισμα.

 

 

Περισσότερα στο Capitalinvest.gr:

 Φορολογία και Νομοθεσία

 Θέματα Ελληνικής Οικονομίας

 Εκθέσεις Διεθνών Οίκων

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..