Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι είναι το Σταθερό Κόστος

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Σταθερό Κόστος

Μετάφραση στα Αγγλικά: Fixed Cost

 

Αποτελεί τo κόστος μιας επιχείρησης που δεν μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το επίπεδο της παραγωγής της (π.χ. το ενοίκιο ενός εργοστασίου ή το κόστος ασφάλισης). Το σταθερό μαζί με το μεταβλητό κόστος σχηματίζουν το συνολικό κόστος μια επιχείρησης. Κλάδοι της οικονομίας που εμφανίζουν -μεγάλο ποσοστό σταθερού κόστους επί του συνολικού κόστους- έχουν περιθώρια για την επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας.

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

► Θέματα Τραπεζών  

 Θέματα Ελληνικής Οικονομίας

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.
..