Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι είναι το Μεταβλητό κόστος

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Μεταβλητό Κόστος

Μετάφραση στα Αγγλικά: Variable Cost

 

Αποτελεί τo κόστος μιας επιχείρησης που μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το επίπεδο της παραγωγής της (π.χ. το κόστος αγοράς πρώτων υλών). Το μεταβλητό κόστος μαζί με το σταθερό κόστος σχηματίζουν το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης. Κλάδοι που εμφανίζουν υψηλό μεταβλητό κόστος έναντι του συνολικού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για συνέργιες και οικονομίες κλίμακας.

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

►  Θέματα Τραπεζών  

  Θέματα Ελληνικής Οικονομίας

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.
..