Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι είναι μια Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρεία

 

Ορισμός: Τι είναι μια Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρεία

Μετάφραση στα Αγγλικά: Dormant Partnership

 

Αποτελεί την μορφή της εταιρείας όπου μόνος ένας από τους συνεταίρους πραγματοποιεί εμπορικές πράξεις. Οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται κατ' εξουσιοδότηση των υπολοίπων συνεταίρων. Η ίδια η συμμετοχική εταιρεία όσο και οι λοιποί συνέταιροι παραμένουν αφανείς έναντι οποιοδήποτε τρίτου.

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

 Θέματα Ελληνικού Χρηματιστηρίου

 Άρθρο για το πως μπορείτε να επενδύσετε σε ένα hedge fund

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..