Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι είναι ένα Stock Option (Έκδοση Μετοχών υπέρ των Εργαζομένων)

Ορισμός: Τι είναι ένα Stock Option (Έκδοση Μετοχών υπέρ των Εργαζομένων)

 

Μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προγραμματίζεται για την διανομή μετοχών στους εργαζομένους μιας εταιρείας. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι προαιρετική και πραγματοποιείται σε τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή. Οι παλαιοί μέτοχοι παραιτούνται υποχρεωτικά από το δικαίωμα συμμετοχής τους μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

 Άρθρα για το Ελληνικό (ΧΑΑ) Χρηματιστήριο

 Άρθρα για τα Ξένα Χρηματιστήρια

Εκθέσεις και Αναλύσεις Ξένων Οίκων

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..