Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι είναι τα Αφανή ή Λανθάνοντα Αποθεματικά (Secret Reserves)

Ορισμός: Τι είναι τα Αφανή ή Λανθάνοντα Αποθεματικά

Μετάφραση στα Αγγλικά : Secret Reserves

 

Η λογιστική υποβάθμιση των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας με σκοπό την αποφυγή της φορολογίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω πραγματοποίησης ‘υπερβολικών’ προβλέψεων ή την εγγραφή στοιχείων του ενεργητικού σε τιμές χαμηλότερες από τις πραγματικές αξίες της αγοράς.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


 


..