Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι σημαίνει ο όρος Οικονομικός Οργανισμός

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Οικονομικός Οργανισμός

Μετάφραση στα Αγγλικά: Economic Organisation

 

Οι οικονομικοί οργανισμοί διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν και που αναγράφονται στο καταστατικό ιδρύσεως τους, πιο συγκεκριμένα:

1) Κερδοσκοπικοί, έχουν ως βασικό σκοπό το κέρδος (όπως οι ιδιωτικές εταιρείες)

2) Εξισωτικοί, έχουν ως βασικό σκοπό την επίτευξη εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων (όπως τα κοινωφελή ιδρύματα)

3) Μη κερδοσκοπικοί, δεν σκοπεύουν στο κέρδος (όπως οι Δημόσιοι Οργανισμοί)

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..