Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι σημαίνει ο όρος Νεκρό Σημείο της παραγωγής (break even point)

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Νεκρό Σημείο της παραγωγής

Μετάφραση στα Αγγλικά: Break Even Point

 

Το νεκρό σημείο της παραγωγής αφορά το επίπεδο εκείνο της παραγωγής που μηδενίζει το κόστος λειτουργίας μιας εταιρείας. Στο νεκρό σημείο το συνολικό κόστος ισούται ακριβώς με τα συνολικά έσοδα.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια...