Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι σημαίνει ο όρος Blue chips (Χρηματιστήριο)

Ορισμός: Τι είναι τα Blue chips

 

Χρηματιστηριακός όρος που αναφέρεται στις μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που συμμετέχουν με μεγάλο ειδικό βάρος σε χρηματιστηριακούς δείκτες. Ο όρος αρχικά καθιερώθηκε για τις μετοχές της IBM που ήταν, όπως και σήμερα, ιδιαίτερα δεικτοβαρείς στον δείκτη Dow Jones Industrial. Ο όρος αναφέρεται επίσης σε Αμοιβαία Μετοχικά Κεφάλαια που επενδύουν σε μετοχές του Γενικού Δείκτη ενός χρηματιστηρίου. 

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

 Θέματα Ελληνικού Χρηματιστηρίου

 Άρθρο για το πως μπορείτε να επενδύσετε σε ένα hedge fund

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

 


..