Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Τι σημαίνει ο όρος Αποθεματικά, Αποθεματικά Κεφάλαια και Έκτακτα Αποθεματικά

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος Αποθεματικά

Μετάφραση στα Αγγλικά: Reserves

Λογιστικός όρος που αναφέρεται στο κεφάλαιο που δημιουργείται ώστε να χρησιμοποιηθεί αντισταθμιστικά στο μέλλον σε κάθε εξέλιξη που μπορεί να μειώσει απρόβλεπτα το ενεργητικό της εταιρείας (π.χ. λόγω μείωσης της αξίας ενός παγίου στοιχείου).

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος Αποθεματικό Κεφάλαιο

Μετάφραση στα Αγγλικά: Valuation Reserve

Ειδικός λογαριασμός του ισολογισμού μιας εταιρείας, ο οποίος δημιουργείται ώστε να χρησιμοποιηθεί αντισταθμιστικά στο μέλλον σε κάθε εξέλιξη που μπορεί να μειώσει απρόβλεπτα το ενεργητικό της εταιρείας (π.χ. λόγω μείωσης της αγοραίας αξίας ενός παγίου στοιχείου).

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος Έκτακτα αποθεματικά

Αποτελούν αποθεματικά που σχηματίζονται σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης μιας εταιρείας ή με βάση κάποιο εδάφιο του καταστατικού.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..