Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι ο Συντελεστής Β και η χρήση του

Ορισμός: Τι είναι ο  Συντελεστής Β (Beta Ratio) -Χρηματιστήριο

Ο Συντελεστής Β μετράει το βαθμό μεταβλητότητας μιας μετοχής σε σχέση με  την διακύμανση του Γενικού Δείκτη του χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύεται. Υπολογίζεται ως ο λόγος της μεταβολής (%) μιας μετοχής σε μια περίοδο προς την μεταβολή του Γενικού Δείκτη (%) κατά την ίδια περίοδο. Για τιμές Β < 1 οι μετοχές θεωρούνται αμυντικές ενώ για τιμές Β > 1 οι μετοχές θεωρούνται επιθετικές. Με τον ίδιο τρόπο ο συντελεστής Β μπορεί να μετρήσει το πόσο επιθετική ή το πόσο αμυντική είναι μια οποιαδήποτε άλλη χρηματιστηριακή αξία.

 

Ορισμός: Τι είναι ο Συντελεστής Β (Beta Ratio) -Hedge Funds

 

Market beta:

Ο δείκτης μετράει την συσχέτιση των μεταβολών της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με την απόδοση της αγοράς που επενδύει. Αν ο δείκτης τείνει στο 1 τότε τα hedge funds αυτά ονομάζονται index funds γιατί ακολουθούν πιστά τις μεταβολές πάνω/κάτω ενός δείκτη.

Size beta:

Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός hedge fund σε εταιρείες μικρής κεφαλοποίησης. Στατιστικά οι μετοχές μικρής κεφαλοποίησης αποδίδουν υψηλότερα με υψηλότερο ρίσκο.

Value beta:

Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός hedge fund σε εταιρείες με οικονομικά προβλήματα που διαπραγματεύονται με μεγάλες αποκλίσεις από την πραγματική τους αξία.

Momentum beta:

Ο δείκτης μετράει την έκθεση ενός hedge fund σε μετοχικές και άλλες αξίες που έχουν ανέβει σημαντικά πρόσφατα.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

 Θέματα Ελληνικού Χρηματιστηρίου

 Άρθρο για το πως μπορείτε να επενδύσετε σε ένα hedge fund

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.

 


..