Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι η Αναγραφόμενη Αξία ενός Χρεογράφου (Face Value)

Ορισμός: Τι είναι η Αναγραφόμενη Αξία ενός Χρεογράφου

Μετάφραση στα Αγγλικά: Face Value

Η Αναγραφόμενη Αξία ενός Χρεογράφου αφορά το ονομαστικό επιτόκιο που εγγυάται ο εκδότης του χρεογράφου και που συνήθως αναγράφεται στο σώμα του τίτλου αν αυτός δεν είναι άυλος.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..