Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι η μέθοδος αποτίμησης αποθήκης FIFO -Logistics

Ορισμός: Τι είναι η μέθοδος αποτίμησης αποθήκης FIFO -Logistics

Η λέξη FIFO είναι τα αρχικά της φράσης «First In-First Out». Αφορά μέθοδο αποτίμησης της αποθήκης όπου τα αγαθά που αγοράζονται πρώτα είναι και τα αγαθά που πωλούνται πρώτα. Συνεπώς το απόθεμα μιας αποθήκης αποτιμάται στην τιμή κτήσης των πιο πρόσφατων αγορών και όχι το παλαιότερων αγορών όπως πραγματοποιείται στην Μέθοδο LIFO «Last In-First Out».

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..