Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι ένα Ομόλογο Σταθερού Επιτοκίου (Fixed Rate Bond)

Ορισμός: Τι είναι ένα Ομόλογο Σταθερού Επιτοκίου

Μετάφραση στα Αγγλικά: Fixed Rate Bonds

 

Ένα Ομόλογο Σταθερού Επιτοκίου προσφέρει σταθερό επιτόκιο στον κάτοχο του για όλη την περίοδο έως και την λήξη του.

 

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


 

 


..