Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι ένα Venture Capital

Ορισμός: Τι είναι ένα Venture Capital 

Ένα Venture Capital είναι ένα κεφάλαιο ανοιχτό η κλειστό στην συμμετοχή τρίτων που ως νομική μορφή αποτελεί συνήθως θυγατρική εταιρεία Τραπεζικού Ιδρύματος. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η επένδυση σε αναπτυσσόμενες εταιρείες δυναμικών κλάδων.

 

Α) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΟΣ VENTURE CAPITAL ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1) Οι εταιρίες Venture Capital (συνήθως είναι υποκαταστήματα τραπεζών) εντοπίζουν δυναμικές εταιρίες με:

-Δραστηριότητα σε κλάδους με αναμενόμενη ανάπτυξη

-Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης  (πωλήσεων και λειτουργικών κερδών)

-Δυναμικό και αξιόπιστο management (εμπειρία στο αντικείμενο)

-Υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση (σχέση ίδια/ξένα κεφάλαια)

2) Γίνεται η προσφορά εξαγοράς μειοψηφικού πακέτου μετοχών (συνήθως 10-30% των συνολικών). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται:

-είτε μέσω της απευθείας συμμετοχής του Venture Capital στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,

-είτε με εξαγορά τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου,

-είτε με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα (πχ έκδοση προνομιούχων μετοχών ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου).

 

Β) ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΟΣ VENTURE CAPITAL ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι εταιρίες venture capital ρευστοποιούν τη συμμετοχή τους συνήθως μετά την είσοδο των εταιριών στις οποίες επένδυσαν στο Χρηματιστήριο ή εναλλακτικά κατά την πώληση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών σε τρίτους.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

► Αρθρο για το πως λειτουργεί ένα Venture Capital & τα Venture Capital στην Ελλάδα 

 Αρθρο για το τι είναι ένα Hedge Fund και πως να επενδύσετε σε ένα Hedge Fund 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..