Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι ένα Χαρτοφυλάκιο (portfolio)

Ορισμός: Τι είναι ένα Χαρτοφυλάκιο  

Μετάφραση στα Αγγλικά: portfolio

 

Ένα χαρτοφυλάκιο είναι ένα επενδυτικό πορτοφόλι που περιλαμβάνει το σύνολο των τοποθετήσεων (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κτλ) και των ρευστών διαθεσίμων (σε οποιοδήποτε νόμισμα) που διαθέτει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

 Άρθρα για το Ελληνικό (ΧΑΑ) Χρηματιστήριο

 Άρθρα για τα Ξένα Χρηματιστήρια

Εκθέσεις και Αναλύσεις Ξένων Οίκων

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..