Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι η Χρηματιστηριακή Αξία (market capitalization)

Χρηματιστηριακή Αξία ή Κεφαλοποίηση ή Αγοραία Αξία

Μετάφραση στα Αγγλικά: Market Capitalisation

 

Ορισμός: Τι είναι η Χρηματιστηριακή Αξία μιας Εταιρείας

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής της τιμής. Αντιπροσωπεύει το συνολικό τίμημα που θα πλήρωνε κάποιος αν αγόραζε το σύνολο των μετοχών μιας εταιρείας στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

 

Ορισμός: Τι είναι η Χρηματιστηριακή Αξία μιας Χρηματιστηριακής Αγοράς

Η χρηματιστηριακή αξία μιας χρηματιστηριακής αγοράς (κεφαλοποίηση) υπολογίζεται ως το άθροισμα των χρηματιστηριακών αξιών όλων των εταιρειών που είναι εισηγμένες σε αυτή.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

 Άρθρα για το Ελληνικό (ΧΑΑ) Χρηματιστήριο

 Άρθρα για τα Ξένα Χρηματιστήρια

Εκθέσεις και Αναλύσεις Ξένων Οίκων

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..