Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ορισμός: Τι είναι η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) και οι Ανώνυμες Μετοχές

Ορισμός: Τι είναι η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

 

Η Ανώνυμη Εταιρία ορίζεται ως η εμπορική εταιρία που διαθέτει νομική υπόσταση.  Το μετοχικό της κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές της ίδιας αξίας. Σε μια ανώνυμη εταιρεία για τις υποχρεώσεις της ευθύνεται η ίδια και όχι οι μέτοχοι της. Η τήρηση των λογιστικών της βιβλίων είναι πολύπλοκη ενώ απαιτείται η δημοσίευση ισολογισμού.

 

Ορισμός: Τι είναι οι Ανώνυμες μετοχές

Ανώνυμες είναι οι μετοχές μιας εταιρείας των οποίων κύριος θεωρείται ο κομιστής τους. Οι εταιρίες που διαθέτουν ανώνυμες μετοχές δεν υποχρεούνται στην τήρηση μετοχολογίου.

 

 

Επιστροφή στο Λεξικό Όρων

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του Capital Invest

 

 

Σχετικές Συνδέσεις στο Capital Invest:

Πληροφορίες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

 

 

 

Investment & Technology Solutions

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.


..