Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2001 ΚΑΙ 2011

 

Η κατάρρευση της Αργεντινής στα τέλη του 2001 βρήκε τον δείκτη MERVAL του Μπουένος Άιρες στις 200 μονάδες. Το 2007 ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Αργεντινής προσέγγισε τις 2.300 μονάδες, ενώ σήμερα βρίσκεται στις 2.800 μονάδες. Το μέλλον μοιάζει μάλλον καλύτερο καθώς η οικονομία αναπτύσσεται και το Δημόσιο Χρέος μειώνεται. Το βιοτικό επίπεδο όμως των πολιτών της Αργεντινής απέχει σημαντικά των προ 2001 επιπέδων.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2001 ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2011

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πριν ξεκινήσει η παρουσίαση της πορείας του Αργεντίνικου Χρηματιστηρίου μετά την κρίση του 2001, πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνειρμοί με την περίπτωση της Ελλάδας είναι αυτονόητοι, αλλά πρόκειται στην ουσία για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, καθώς:

1) Η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρωζώνη και έχει ως νόμισμα το ‘σκληρό ευρώ’, ενώ η Αργεντινή κατείχε μια ανίσχυρη συναλλαγματική ισοτιμία (Πέσο).

2) Το χρέος της Αργεντινής των 100 δις δολαρίων του 2002 είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το χρέος της Ελλάδας του 2011 των περίπου 350 δις ευρώ.

3) Η Ελλάδα του 2011 είναι μια χώρα πολύ πιο συνδεδεμένη με την παγκόσμια οικονομία από ότι η Αργεντινή του 2001.

4) Η παγκόσμια οικονομία του 2011 είναι πολύ πιο συνδεδεμένη μεταξύ της από ότι η παγκόσμια οικονομία του 2001.

5) Η δομή της οικονομίας της Αργεντινής του 2001 είναι διαφορετική της δομής της Ελληνικής οικονομίας του 2011.

6) Η Ελλάδα είναι μια χώρα σήμερα με πολύ υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με την Αργεντινή του 2001 και στρατηγικά αυτό έχει τη σημασία του.

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1997-2011

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η πορεία του Χρηματιστηρίου της Αργεντινής που συμβολίζεται διεθνώς ως MERVAL από τον Οκτώβριο του 1997 έως τον Οκτώβριο του 2011. Έχουν σχεδιαστεί με μπλε γραμμή τα καθημερινά κλεισίματα του Δείκτη και με κόκκινη ελλειπτική γραμμή ο κινητός μέσος όρος 180 ημερών. Σε παρόμοιες αναλύσεις στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών αλλά στην περίπτωση του MERVAL ο μέσος όρος 180 ημερών αποτυπώνει καλύτερα τη μεσοπρόθεσμη κίνηση του Δείκτη.

Γράφημα : Το χρηματιστήριο της Αργεντινής κατά την περίοδο 1997-2011

 

Πηγή: Capitalinvest

 

Το Αργεντίνικο Χρηματιστήριο έπεσε στις 200,86 μονάδες κατά την κατάρρευση της χώρας το 2001, όπου έχει σημειωθεί το σημείο (1). Αργότερα όμως ξεκινά μια μεγάλη ανοδική κίνηση έξι ετών που κορυφώνεται κοντά στις 2.300 μονάδες. Στην εντυπωσιακή αυτή αύξηση πρέπει να συνυπολογιστεί η υποτίμηση του Αργεντίνικου Πέσο, στις αρχές του 2002, κατά 70% σε σχέση με το Αμερικάνικο Δολάριο. Η ανοδική κίνηση που ξεκίνησε το 2001 τερμάτισε το 2007 όπου είναι το σημείο (2). Από τότε ξεκίνησε η τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ, που κορυφώθηκε το 2008, όπου βρίσκεται το σημείο (3). Από το 2008 το Αργεντίνικο Χρηματιστήριο διανύει ένα δεύτερο ανοδικό κύκλο, και διαμορφώνονται σήμερα περί τις 2.800 μονάδες.  

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ

Ακολουθεί γράφημα της τελευταίας 10ετίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Σήμερα ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται περίπου στις 760 μονάδες έχοντας σημειώσει μια τεράστια πτώση από τα υψηλά του 2007. Η πορεία του Ελληνικού χρηματιστηρίου το 2011, εμφανίζει κάποιες ομοιότητες με την πορεία του Αργεντίνικου χρηματιστηρίου κατά την κατάρρευση του 2001. Έχουν σχεδιαστεί με μπλε γραμμή τα καθημερινά κλεισίματα του Δείκτη και με μωβ γραμμή ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών.

Γράφημα : Το χρηματιστήριο της Ελλάδος την τελευταία 10ετία

 

Πηγή: Metastock 

Στην περίπτωση της Ελλάδας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποια ακριβώς φάση του καθοδικού κύκλου βρίσκεται το χρηματιστήριο. Η ανάκαμψη των μετοχών είναι αμφίβολο ότι θα ξεκινήσει τώρα, με δεδομένο και το πολύ άσχημο δημοσιονομικά δ' τρίμηνο του 2011, αλλά και την μεγάλη πτώση του ΑΕΠ που προβλέπεται κατά το α' εξάμηνο του 2012. Συνεπώς προτείνεται η συμμετοχή ενός επενδυτή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με το πολύ του 20% του διαθέσιμου κεφαλαίου, και αυτό μόνο αν τηρήσει αυστηρά κριτήρια επιλογής και διασποράς των μετοχών, όπως αναλύεται και πιο μετά.

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2011

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ

Ακολουθεί γράφημα με την πορεία του Δημόσιου Χρέους της Αργεντινής από το 1997 έως τις ημέρες μας. Πριν εξαχθούν τα οποιαδήποτε συμπεράσματα πρέπει να σημειωθεί ότι η απότομη άνοδος του χρέους που παρατηρείται -οφείλεται στην απότομη η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κατά 70% σε σχέση με το δολάριο. Η υποτίμηση αρχικά οδήγησε σε τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά στην συνέχεια έγινε η αιτία για μεγάλη ανάπτυξη του ΑΕΠ και τελικά οδήγησε στην μείωση του Δημόσιου Χρέους σήμερα. Συμπληρώνοντας όμως ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Αργεντινή ακόμα απέχει πολύ από τα επίπεδα προ κρίσης. Το μέλλον όμως της χώρας της Αργεντινής προδιαγράφεται ότι θα είναι καλύτερο από εδώ και μετά. Πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι η ανάκαμψη στην Αργεντινή βοηθήθηκε και από το ράλι των τιμών των commodities διεθνώς, καθώς η χώρα είναι έντονα εξαγωγική σε διάφορα commodities. 

Γράφημα : Η ιστορική πορεία του Χρέους της Αργεντινής ως ποσοστού του ΑΕΠ

 

Πηγή: Tradingeconomics.com

 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ

Ακολουθεί γράφημα με την πορεία του Ελληνικού Χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ τα τελευταία τριάντα χρόνια. Τα στοιχεία του γραφήματος αφορούν την αύξηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Σε απόλυτους αριθμούς το Ελληνικό χρέος έχει αυξηθεί με μεγαλύτερους ρυθμούς. Είθισται όμως η σύγκριση βάσει ΑΕΠ γιατί εξουδετερώνει τον πληθωρισμό και συνεπώς είναι πιο ρεαλιστική. 

Γράφημα : Η πορεία του Ελληνικού Χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ

 

Πηγή: Tradingeconomics.com

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος το 2011 ανέρχεται σε περίπου 155% του ΑΕΠ.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Η σύγκριση που πραγματοποιείται μεταξύ των δύο χρηματιστηρίων είναι ενδεικτική καθώς τα δεδομένα κάθε οικονομίας είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα σε αντίθεση με την Αργεντινή είναι μια χώρα ιδιαίτερα συνδεδεμένη με το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και αυτό σημαίνει ότι οι εξελίξεις στο εσωτερικό της επηρεάζουν και επηρεάζονται περισσότερο από το διεθνές σκηνικό. Για παράδειγμα το πρόβλημα χρέους της Ιταλίας επηρεάζει το Ελληνικό πρόβλημα με τρόπο απρόβλεπτο. Η κορύφωση του Ιταλικού spread ομολόγων Θα μπορούσε να οδηγήσει τόσο στη σωτήρια λύση του Ευρωομολόγου αλλά και αντίθετα θα μπορούσε και να δυσχεράνει τις προσπάθειες διάσωσης της Ελλάδας. Οι αποφάσεις για το μέλλον της Ελλάδας θα ληφθούν σε επίπεδο Ευρωζώνης και αυτό καθιστά την περίπτωση της ιδιάζουσα είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η χώρα της Αργεντινής πέρασε δύσκολα χρόνια μετά την κατάρρευση της, όμως είναι θετικό σημάδι για εμάς ότι η ανάκαμψη ήρθε, και σήμερα η Αργεντινή όπως και η υπόλοιπη Νότια Αμερική αναπτύσσεται ραγδαίως. Όπως είπαμε και πριν το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά παρόλα αυτά απέχει πολύ ακόμα από τα προ κρίσης επίπεδα.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πολλές φορές κατά το 2011 έχει παρουσιαστεί μια στρατηγική για το Ελληνικό Χρηματιστήριο εντός κρίσης, ακολουθεί παρακάτω:

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ:

Η ρευστότητα ενός χαρτοφυλακίου υπό τις παρούσες συνθήκες θα πρέπει να ανέρχεται σε 80%.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:

Οι τοποθετήσεις στο Ελληνικό Χρηματιστήριο θα πρέπει να αφορούν σε εταιρείες που θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανεξαρτήτως των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στη χώρα. Η διάγνωση και η διαχείριση του ρίσκου στη παρούσα φάση είναι το κλειδί για επιτυχημένες τοποθετήσεις. Το χαμηλό ρίσκο δεν σημαίνει αναγκαστικά και χαμηλή απόδοση. Η διασπορά σε πολλές διαφορετικές εταιρείες αλλά και σε διαφορετικούς κλάδους είναι μια σταθερά προστασίας παντός καιρού, και ειδικά του σημερινού καιρού. 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΡΙΣΚΟ ΣΗΜΕΡΑ:

1) Ιδιαίτερα καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση (σημαντικός ο χαμηλός βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός) 

2) Υψηλή εξωστρέφεια και ποσοστό εξαγωγών τουλάχιστον 30-40% επί του συνολικού τζίρου

3) Σταθερή και αξιόπιστη, στο παρελθόν, διοίκηση (management)

4) Χαμηλή εξάρτηση από συμβάσεις του Δημοσίου

5) Δυνατότητα διανομής μερίσματος μετά από 1-2 χρόνια

 

Εν κατακλείδι, καλύτερα να αποφεύγονται, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου και όσες εταιρείες εμπλέκονται με υψηλά δάνεια σε αυτές. Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετοχές κρατικών εταιρειών που θα ιδιωτικοποιηθούν εντός του 2012. Τέλος τονίζεται ξανά η ανάγκη εφαρμογής διασποράς των επενδυτικών τοποθετήσεων.

 

Γ. Πρωτονοτάριος

 

Συνδέσεις στο Capitalinvest:

Περισσότερα θέματα για τα Διεθνή Χρηματιστήρια

Η ιστορική πορεία του Παγκόσμιου Δημόσιου Χρέους από το 1880

Η ιστορική πορεία του χρυσού και γραφήματα από το 1257

Οι δέκα χρυσοί κανόνες του Χρηματιστηρίου από το Capitalinvest

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 


Investment & Technology Solutions 11/11/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

 


..